Sång texter visas inte ordentligt på skärmen

Om du har problem med att texter på skärmen, kan du manuellt ändra skärmens inställningar

Kontrollera skärminställningarna för den externa skärmen. Normalt bör spelaren automatiskt upptäcka skärmstorleken och justera därefter, men om detta inte händer kan du manuellt ändra skärmens upplösning / förhållande från inställningarna på din TV / skärm.