Annonstext är inte synlig

Om den annonstext du har angett inte visas, kontrollerar du först från inställningsmenyn att annonstexten är aktiverad.

Om annonstexten fortfarande inte visas på skärmen, kontrollera skärminställningarna på den externa skärmen. Normalt bör spelaren automatiskt upptäcka skärmstorleken och justera därefter, men om detta inte händer kan du manuellt ändra skärmens upplösning / förhållande från inställningarna på din TV / skärm.