1. Help Center
  2. Admin-sida & fakturering

EU betaltjänstedirektiv och stark kundautentisering

EU betaltjänstedirektivet (Payment Services Directive, PSD2) trädde i kraft i mitten av september. Detta innebär att stark autentisering blir obligatorisk för alla elektroniska betalningar.

Vad är PSD2?

PSD2 hänvisar till Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2366 (PSD 2) om betaltjänster som trädde i kraft den 14 september 2019. Som ett resultat skärptes säkerhetskraven för digitala betalningar. Syftet med det nya betaltjänstedirektivet är att förbättra betalningssäkerheten och konsumentskyddet. Läs mer här.

Vad innebär stark autentisering?

Stark autentisering innebär att du verifierar din identitet när du gör köp eller gör beställningar online. Beroende på din bank kan det till exempel innebära autentisering med en mobil bankapplikation eller bank-ID.


Hur kommer det nya betaltjänstedirektivet att påverka köp?

För alla beställningar eller inköp som görs online kan du behöva gå igenom extra steg för att verifiera din identitet. Att ändra din betalningsmetod kräver också stark autentisering.

Ytterligare steg beror på din bank: dessa kan inkludera t.ex. att bekräfta en betalning med en mobilbank-app eller BankID.

I framtiden kräver alla inköp över 30€ och varje sjätte inköp stark autentisering.

 

Hur kommer det nya betaltjänstedirektivet påverka Singa Business Lite prenumerationer?

  • I framtiden kan du behöva göra stark autentisering när du förnyar din Singa Business Lite-prenumeration.
  • Detta innebär att du minst var sjätte betalning kommer få en begäran om att verifiera din identitet. Detta gäller även befintliga Singa Business Lite-prenumerationer, inte bara nya.
  • Om stark autentisering krävs när ditt abonnemang förnyas, skickar vi dig den första e-postförfrågan ungefär en vecka före din beställningsförnyelse. En bekräftelseförfrågan och en länk för verifiering visas också på din användarsida.
  • Vi rekommenderar att du slutför bekräftelseprocessen så snart som möjligt för att säkerställa att ditt prenumeration fortsätter utan avbrott. Om vi ​​inte får en betalningsbekräftelse kommer vi inte att kunna förnya din prenumeration och detta kommer att resultera i att din prenumeration upphör.